Zapište své děti na prázdniny - červenec 2023
31.05.2023
Vážení rodiče, prosíme zapište své děti na prázdniny - ČERVENEC 2023 - DO 9. června 2023 (do listu na informativní nástěnce pro rodiče - hned vedle dveří u vstupu do třídy). Pak již nebude možnost zapsání, protože si paní vedoucí kuchařka a paní kuchařky z Kardašovy Řečice potřebují také vybrat dovolené a ze 420 dětí potřebují vařit pro menší počet - MAJÍ I REKONSTRUKCI KUCHYNĚ. Proto prosí maminky/tatínky na mateřské dovolené, aby si na dobu červenec - srpen nechali děti doma. Děkujeme za pochopení :-)

Poděkování lidem z obce Zlukov za dary pro děti do školky
30.05.2023
Děkujeme panu Zemanovi ze Zlukova za MED pro děti,
panu Resescigeelovi ze Zlukova za papíry A4 a A5 pro děti na tvoření,
panu Josefovi Nečasovi ml. ze Zlukova za již dříve darovaná CD s pohádkami pro děti
a za časopisy Sluníčko. DĚKUJEME :-)


Provoz MŠ do 14. července 2023
18.05.2023
Provoz MŠ U Rybníčka Zlukov bude do pátku 14.7. 2023. Ředitelka musí dát zaměstnancům dovolenou dle Zákoníku práce na kterou mají nárok.

22.června - Třídní schůzka pro všechny rodiče dětí z MŠ
18.05.2023
Ve čtvrtek 22.6.2023 v 16.oo hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče dětí z MŠ U Rybníčka Zlukov. Budou zodpovězeny všechny Vaše případné dotazy, podepíšeme potřebné dokumenty (aktualizace pověření o vyzvedávání dítěte, školní řád, upřesnění povinné předškolní docházky a pravidel omlouvání budoucích předškoláků v roce 2023-2024, předání dokumentů i novým rodičům).

16. června - ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ a rozloučení s předškoláky odcházejících do ZŠ
18.05.2023
V pátek 16. 6. 2023 v 15.oo odpoledne proběhne ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ celé třídy. Rozloučíme se s dětmi odcházející do ZŠ k 1.9.2023. Při dobrém počasí na zahradě MŠ. Bližší informace na nástěnce pro rodiče :-)

12 - 13. června - konzultace pro rodiče předškoláků 5-6 let
18.05.2023
V pondělí (12.6.) a v úterý (13-6) odpoledne proběhnou konzultace pro rodiče předškolních dětí 5-6/7 let. Bližší informace na nástěnce pro rodiče :-)

9. června - Výlet do ZOO
18.05.2023
V pátek 9.6. 2023 jedeme autobusem na výlet do ZOO. Bližší informace na nástěnce pro rodiče :-)

Poděkování rodičům
05.05.2023
Děkujeme rodičům za důvěru v nás.
Jak rodičům dětí z naší školky, tak rodičům, kteří přišli k zápisu do naší školky tento týden.
Velice si Vaší důvěry vážíme.
V životě nás provázejí VZTAHY a vztah je PRÁCE - nekončící, nejkrásnější i někdy bolestná.
Tohle všechno přijímáme a učíme se ve vztazích společně s Vámi. Děkujeme :-)
Zaměstnanci MŠ U Rybníčka Zlukov.


Poděkování zaměstnancům v Základní škole v Mezimostí za vřelé přijetí
15.02.2023
Ve středu 22.3. 2023 jeli naši předškoláci (5-6 let) na výlet do ZŠ II Mezimostí ve Veselí nad Lužnicí. Podívali se do třídy k prvňáčkům i do družiny.
Poznali atmosféru třídy, paní učitelky i paní vychovatelky. Děkujeme paní ředitelce, paním učitelkám, paním asistentkám, paním vychovatelkám i dětem za vřelé přijetí.Anonymní rodičovská linka
04.01.2023


Bobování na kopci za školkou
13.12.2022
Užíváme sněhu na kopci za školkou. Děti se tak učí skupinovému sportování, kdy je důležitá spolupráce mezi mladšími a staršími dětmi dohromady :-)


Poděkování za vánoční dárky Ježíškovi - okolním obcím
13.12.2022
Děkujeme Ježíškovi, který k nám zavítal za podpory obce Řípec a obce Drahov.
Děti se tak mohou radovat z Vánoc společně.


Děkujeme Mikulášovi, andělovi i čertovi
05.12.2022
Děkujeme Mikulášovi, andělovi i čertovi, že zavítali i do naší školky. Rozdali dětem dárky a poděkovali za písničky i básničky. Děkujeme i paním učitelkám, že nemusí děti čertem strašit, protože si umí vybudovat u dětí respekt s laskavostí a důsledností po celý rok :-)Poděkování zastupitelstvu obce
24.11.2022
Děkujeme zastupitelstvu obce za nové, kvalitní didaktické herní prvky do zahrady pro děti: tabule s piškvorky, domeček s hravými stěnami, stůl s lavicemi pro tvoření (malování, pracovní listy) na čerstvém vzduchu a nové ostění u pískoviště se sedátky po všech stranách pro děti.

Děkujeme prvňáčkům
04.11.2022
Děkujeme rodinám Kačenky, Kryštofa, Honzíka, Toma, Barči, Domči, Huga a Davida za darování stromu pro naše děti :-) do zahrady. Stín stromu bude sloužit všem dětem, které si v létě budou na zahradě hrát :-)


Plavání pro předškoláky 5-6 let - PÁTKY listopad, prosinec 2022
25.10.2022
Pátky: 25. listopad 2022 a v prosinci: 2,9,16. V plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci jsou zkušené profesionální lektorky. Malý bazén, šatna i autobus jsou k dispozici pouze pro naše děti na daný čas. S jinou třídou se nepotkáváme. Děti v bazénu stačí, výuka je formou her, říkadel, písniček do které na konci patří i volná hra. Děti, NEJSTARŠÍ PŘEDŠKOLÁCI, jezdí na kurzy s radostí a posilují si svou ZDATNOST a OBRATNOST důležitou k překonávání překážek v situacích, které je v budoucnu čekají. Bližší informace budou na informační nástěnce pro rodiče. Možná je i fotografie z bazénu :-)


Poděkování zastupitelstvu obce
02.09.2022
Děkujeme zastupitelstvu obce za pomoc s opravou osvětlení v MŠ, za opravu stolku pro předškoláky (obroušení, natření). Za obroušení i nátěr velké prolézačky pro děti, profinancování opravy dopadové plochy pod houpačkou a výměny lana. Také děkujeme za oficiální schválení ZO výměny ostění u pískoviště a herních prvků na zahradě, které již potřebují výměnu :-)


STRAVNÉ - INKASO - nutné zadat na Vašem bankovním účtu
16.07.2021
Měsíční inkaso 1.100,-Kč prosíme zadejte z Vašeho bankovního účtu na bankovní účet našeho dodavatele stravy, MŠ a ZŠ Kardašova Řečice k PRVNÍMU dni v každém měsíci. 35-604 258 379/0800. Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.


ŠKOLNÉ - 300,-Kč platba školného na bankovní účet od 1. ledna 2021
11.01.2021
Na přání rodičů se školné 300,-Kč měsíčně platí na bankovní účet mateřské školy U Rybníčka Zlukov. Nejlépe k PRVNÍMU DNI za daný měsíc. Číslo bankovního účtu: 107 - 907 154 0267 KB 0100. Do informace pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.


Informace k odhlašování
04.01.2021
Rodiče mohou odhlásit stravné dítěte DEN PŘEDEM DO 9.00 ráno. Tel: 381 58 37 18. Později už oěd propadá, nebo si ho zákonný zástupce může 1. den nepřítomnosti dítěte vyzvednout v 11.30 - 11.45 v MŠ.

Pokud rodič své dítě už jeden den odhlásí, škola ho nesmí druhý den přijmout. Rodič musí dítě do MŠ nahlásit den předem do 9.00 hodin - škola předává informace dodavateli stravy. Pouze dítě, které má nahlášenou stravu se může v MŠ vzdělávat a jsou tak splněna pravidla.

Po každých prázdninách jsou všechny děti automaticky nahlášené do MŠ. Rodiče odhlašují své děti první den provozu po prázdninách. Od 6. 15 do 9.00 hodin na telefonu: 381 58 37 18 Děkujeme :-)
Informace o Platbách stravného po prázdninách
08.06.2020
Informace z jídelny v Kardašově Řečici: za červen stravné neplatíte, platba vzata z jistin.
Případný přeplatek vracíme začátkem července na účty. Platba za červenec bude stržena z účtu začátkem srpna (pouze strávníkům, kteří stravu v červenci odebírali). Začátkem září strháváme jistinu na stravné 1.100,- Kč. Poté platí strávníci zpětně, co skutečně projí. Přejeme hezký den :-)
       

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV
Zlukov 66, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Copyright (c) 2014-2023, www.mszlukov.cz, All rights reserved, Design by Miraf Software.
Poslední aktualizace 02. 06. 2023
Tyto webové stránky NEPOUŽÍVAJÍ cookies ani jiný způsob ukládání uživatelských dat.