První den jsme zvládli
12.04.2021
Děkujeme rodičům i dětem za pomoc a pochopení první den v MŠ. Děti zvládly skvěle testování, trvalo chviličku. Fotografie z prvního dne ve složce Fotogalerie - Duben 2021. Jsme rádi zase SPOLU :-)


Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí
08.04.2021
Odkaz

Test každý čtvrtek
08.04.2021
Odkaz

Test každé pondělí
08.04.2021
Odkaz

Povolená přítomnost některých dětí v MŠ od 12.4. 2021
07.04.2021
Dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN: zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole s výjimkou dětí které plní POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (a děti pomáhajících profesí). To znamená děti, které v září 2021 nastupují povinnou školní docházku v ZŠ (a děti pom.pr). Ředitelka se již telefonicky spojila s těmito zákonnými zástupci. Prosíme aby dítě bylo doprovázeno POUZE JEDNOU DOSPĚLOU OSOBOU (Covid test: pondělí a čtvrtek v kanceláři ředitelky-před vstupem do třídy, s následným podpisem zákonného zástupce). Těšíme se na Vás zaměstnanci MŠ. Odkaz

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
30.03.2021

Zveme Vás na velikonoční výstavu na zahrádce MŠ.
Stále přijímáme velikonoční obrázky, na výstavu budou samozřejmě přidány.


Dokumenty k zápisu do MŠ
12.03.2021
Žádost o přijetí do předškolního vzdělávání
Odkaz
Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (očkování)
Odkaz
Kdo nemá možnost vytisknout dokumenty nechť zavolá na tel: 731 25 78 42 a paní ředitelka mu je osobně předá. Před zápisem v květnu musí být zákonný zástupce telefonicky objednán na přesný čas (13.-14. května) - domluven s ředitelkou MŠ z důvodu shlukování většího počtu lidí v MŠ. Neobjednaný zákonný zástupce nebude do školy vpuštěn. Rodiče jsou proto informováni více než měsíc dopředu.


Zápis do mateřské školy U Rybníčka Zlukov 13. a 14. května 2021
12.03.2021
Ve dnech 13. a 14. května (čt, pá) 2021 od 9.00 – 11.00 hodin bude probíhat zápis na školní rok 2021–2022 do mateřské školy U Rybníčka Zlukov. Zákonný zástupce se domluví přímo s ředitelkou mobil: 731 25 78 42, na přesném čase, kdy se dostaví do školy. (z důvodu minimalizace shlukování lidí v uzavřených prostorách)
Zákonný zástupce přinese k zápisu:
1. Vyplněnou žádost
2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu (doklad o očkování)
3. Rodný list dítěte
4. Občanský průkaz zákonného zástupce
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věk 5 let do 31. 8. 2021, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nepožaduje doklad o očkování. Zákonný zástupce si může vytisknout žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání již od 15. března 2021 na webových stránkách školy: www.mszlukov.cz v Aktuálních informacích.
Odkaz
Odkaz


Platba školného na bankovní účet od 1. ledna 2021
11.01.2021
Na přání rodičů se školné 300,-Kč měsíčně platí na bankovní účet mateřské školy U Rybníčka Zlukov. 1 - 10 den za daný měsíc tj: DO 10 DNE V MĚSÍCI. Číslo bankovního účtu: 107 - 907 154 0267 KB 0100. Do informace pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte. Děkujeme.


Informace k odhlašování
04.01.2021
Informace k odhlašování: po každých prázdninách jsou všechny děti automaticky nahlášené do MŠ. Rodiče odhlašují své děti první den provozu po prázdninách. Od 6. 15 do 9.00 hodin na telefonu: 381 58 37 18 Děkujeme :-)


Pondělní hračky
09.11.2020
Prosíme nenoste v pondělí hračky do školky z důvodu Covid 19. Děkujmeme.

Provoz MŠ v pandemii
02.11.2020
Vážení rodiče, prosíme sledujte naše webové stránky. Z důvodu pandemie COVID-19 se situace provozu MŠ může měnit ze dne na den. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme rodičům za pomoc
02.09.2020
Vážení rodiče, děkujeme Vám za pomoc a respektování pravidel MŠ (školní řád) v nelehké době pandemie COVID 19. Velmi si Vaši spolupráce vážíme. Připomenutí: infekční nemoci jako je salmonela, rotavir, žloutenka, mononukleoza a pod. i při výskytu PRŮJMU (minimálně 3 dny doma) dítě NESMÍ do mateřské školy. Zákonný zástupce řeší výše uvedené s pediatrem dítěte. Potvrzení o zdravotním stavu dítěte po prodělání infekčního onemocnění pro vašeho pediatra najdete v dokumentech na webových stránkách školy. Při výskytu vší je dítě přijato do MŠ až po odvšivení (s průběžným šamponovým odvšivováním a pravidelným denním vyčesáváním).


Informace o Platbách stravného po prázdninách
08.06.2020
Informace z jídelny v Kardašově Řečici: za červen 2020 stravné neplatíte, platba vzata z jistin.
Případný přeplatek vracíme začátkem července 2020 na účty. Platba za červenec 2020 bude stržena z účtu začátkem srpna (pouze strávníkům, kteří stravu v červenci odebírali). Začátkem září 2020 strháváme jistinu na stravné 900,- Kč. Poté platí strávníci zpětně, co skutečně projí. Přejeme hezký den :-)
Poděkování zřizovateli - zastupitelstvu obce Zlukov
27.05.2020
Děkujeme panu starostovi, místostarostovi a zastupitelům obce Zlukov, kteří se o nás starají. Pomohli nám zajistit jemnou virovou dezinfekci (i s dokumentací o složení pro inspekční kontroly), bezdotykový teploměr a rukavice. Namontovali nám dávkovače na dezinfekce.. pomohli dávkovače sehnat..také okamžitě po zjištění zlikvidovali vosí hnízdo v altánku pro děti. Bez jakéhokoli odkladu nám pomáhají fungovat :-) bez jejich pomoci bychom nemohli znovuotevřít naši školku. Děkujeme :-)


Našim cílem je - DOBRÁ ŠKOLA
31.01.2018


       

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV
Zlukov 66, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Copyright (c) 2014-2021, www.mszlukov.cz, All rights reserved, Design by Miraf Software.
Poslední aktualizace 13. 04. 2021