Beseda pro rodiče - Vývoj ŘEČI u dítěte předškolního věku - CO MOHU PODPOŘIT JAKO RODIČ
14.02.2019
20. května 2019 (pondělí) od 15.30 do cca 17.30 proběhne v naší škole beseda pro rodiče na téma: Vývoj ŘEČI u dítěte předškolního věku - CO MOHU PODPOŘIT JAKO RODIČ. PhDr. Barbora Evjáková, klinická logopedka poradí rodičům v jejich otázkách ohledně správné výslovnosti u dětí i v období nástupu do ZŠ. Rodiče se sejdou v zelené herně (káva, čaj, občerstvení zajištěno), děti budou s paní učitelkou v herně modré. Po 17.00 si rodiče budou moci děti vyzvednout. Těšíme se na Vás :-)

14. června 2019 - Závěrečné vystoupení
12.02.2019
V pátek 14.6. 2019 se koná od 15.00 hodin v zelené herně Závěrečné vystoupení a rozloučení s předškoláky. Uvidíte i uslyšíte soubor básní, písní a říkadel. Následné pohrání v modré herně (káva,čaj), konec v 17.00 hodin. Bližší informace na nástěnce pro rodiče :-)

4. června 2019 - Výlet do přírodovědného centra Semenec v Týně nad Vltavou
12.02.2019
V úterý 4.6. 2019 pojedeme na výlet autobusem do přírodovědného centra Semenec. Společně objevíme kouzlo lesa i vody. Bližší informace na nástěnce pro rodiče :-)

29. května - Divadlo Klouže
12.02.2019
Ve středu 29. května přijede do naší školky hudební "Divadlo Klouže" s humorným příběhem - dramatickou hrou (pod profesionálním vedením speciálních pedagožek: Mgr. Juzové, Mgr. Kutilové a Mgr. Komma Janovské).


18. května 2019 - sobota - Vítání občánků na úřadě Obce Zlukov 14.00 hodin
12.02.2019
Prosíme rodiče předškolních dětí (5-6 let) a starších dětí, pokud mají zájem, aby přišli se svými dětmi v sobotu 18. května ve 13.45 hodin na úřad Obce Zlukov v přízemí (bude hned krátká zkouška před vystoupením v Mateřské škole v prvním patře). Ve 14.00 hodin přivítáme nové občánky krátkými písněmi (15 minut) děkujeme :-)

9 - 10. května 2019 - Zápis do MŠ - od 9.00 do 16.15 hodin
12.02.2019
Ve dnech 9. a 10. května (čt,pá) 2019 bude probíhat zápis na školní rok 2019/2020 do Mateřské školy U Rybníčka Zlukov od 9.00 do 16.15.hodin. Zápis je POVINNÝ pro děti, které dovrší věk 5 let do 31.8. 2019, pokud ještě do Mateřské školy nedocházejí. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nepožaduje doklad o očkování od lékaře. Zákonný zástupce si může vyzvednout ŽÁDOST o přijetí k předškolnímu vzdělávání již od 9. dubna 2019 v Mateřské škole U Rybníčka Zlukov (nebo stáhnout na webových stránkách školy www.mszlukov.cz - dokumenty). Zákonný zástupce musí přinést k zápisu (9. nebo 10. května 2019): 1. VYPLNĚNOU ŽÁDOST o přijetí k předškolnímu vzdělávání (kterou si předem vyzvedne ve škole, nebo stáhne na webových stránkách), 2.RODNÝ LIST DÍTĚTE, 3.OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (rodič - cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území České republiky).DOKLAD O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE(od lékaře, neplatí pro děti 5 let).Bez těchto 4 DOKLADŮ zápis nelze uskuečnit

15. dubna 2019 - Planetárium
12.02.2019
V pondělí 15. 4. 2019 přijede do naší školky pan učitel Motyčka s velikým nafukovacím planetáriem. Podíváme se na příběh o vesmíru a pak se budeme moci pana učitele na cokoli zeptat. Bližší informace na nástěnce pro rodiče :-)

28. března 2019 - Divadlo Spejbla a Hurvínka
12.02.2019
Ve čtvrtek 28.3. 2019 pojedeme autobusem do Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí. Díky panu Luďkovi Lou Mylerovi uvidíme divadlo Spejbla a Hurvínka "Jak jeli do Tramtárie". Bližší informace na nástěnce pro rodiče :-)

Výlet do ZŠ
12.02.2019
Ve čtvrtek 21.3. 2019 jsme navštívili ZŠ II Mezimostí. Děti viděly prostředí školy, družinu, paní vychovatelky, paní učitelky, paní ředitelku i děti v první třídě. Zkusily si sedět v lavici, pracovat s interaktivní tabulí, pohrály si ve družině i zacvičily v tělocvičně. Nakonec dostaly dárek od dětí ze ZŠ. Děkujeme lidem ze ZŠ za přátelské přijetí a spolupráci s naší MŠ :-)


Sokolníci - Dravci
12.02.2019
Děkujeme panu Vondruškovi za nádhernou přednášku a ukázku několika dravců. Obdivujeme trpělivý přístup sokolníků v dlouhodobém budování vztahu s dravci.Plavání v Jindřichově Hradci
04.02.2019
Děkujeme lektorkám plavání za profesionální vedení s příjemnou motivací pro děti. Těšíme se zase za rok.


28. února 2019 - Karneval
11.01.2019


Plán provozu na rok 2019
14.12.2018
Provoz MŠ přerušen: leden: 2. (středa), únor: 1. (pátek), duben: 18. (čtvrtek), květen: 2,3. (čt, pá), červenec: od 15. (po), srpen: do 23. (pá), říjen: 29, 30. (út, st), prosinec: od 23. (po). V roce 2020 na základě domluvy s naším dodavatelem stravy. Snažíme se vyjít vstříc rodičům a jejich potřebám, také dodavateli stravy. Zaměstnavatel musí dát také zaměstnancům potřebnou dovolenou tak, aby respektoval Zákoník Práce. Děkujeme :-)

Hrátky s angličtinou a Hrátky s tanečky středy odpoledne
23.11.2018
Hrátky s angličtinou (středa: 13.15 - 13.45) a Hrátky s tanečky (středa 14.00 - 14.40) - dalších deset lekcí (únor - květen 2019) Bližší informace u učitelek na třídě. Děkujeme.


PIANINO PETROF přivezené tatínky
27.02.2018
Děkujeme tatínkům našich dětí za přivezené pianino Petrof do zelené herny, které denně používáme při cvičení, zpěvu, relaxaci (panu Dvořákovi, Kňourkovi, Dedeciovi, Častoralovi H., Častoralovi A., Vosykovi). Také děkujeme našemu zřizovateli MŠ - obci Zlukov, panu starostovi Zdeňku Zemanovi a zastupitelům obce, že dali finance z rezervního fondu MŠ na hudební nástroj pro děti z naší školky.

Rodiče a děti
31.01.2018

Děkujeme rodičům za projevenou důvěru, které si velice vážíme.
Svěřujete nám - to nejcennější - VAŠE DĚTI.


Našim cílem je - DOBRÁ ŠKOLA
31.01.2018


Děkujeme vodnímu záchranáři
29.08.2017
Děkujeme panu Dedeciovi, vodnímu záchranáři z Rescue team - vodní záchranné služby. Jako minulý rok nám před prázdninami předvedl příslušenství a oděv vodního záchranáře. Připomenul nám jak se chovat v létě u vody a jak zavolat o pomoc v případě potřeby (hrazeno sponzorem: Rescue team - vodní záchranná služba. Děkujeme.

       

MATEŘSKÁ ŠKOLA U Rybníčka ZLUKOV
Zlukov 66, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Copyright (c) 2014-2019, www.mszlukov.cz, All rights reserved, Design by Miraf Software.
Poslední aktualizace 22. 03. 2019